Güncel Haberler

 • 2014/Haziran Dönemine İlişkin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 4 Ağustos 2014 Tarihi Saat 23:59'a Kadar Uzatılmıştır.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
 • Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Tüm Vergi Daireleri 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Saat 19.00’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
 • Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 Yılına İlişkin İkinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Sona Erecektir.
 • 01 Kasım 2014 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İkinci Tur Müzakereler 10-11 Temmuz 2014 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirilmiştir.
 • 2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,64 Olarak Tespit Edilmiştir.
 • Sahte E-Postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU!
 • Türkiye ile Vietnam Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da imzalandı.
 • KPSS-2014/1 İle Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru
 • 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
 • Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı.
 • Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru
 • 31 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı.
 • Toplu Konut Kanununun Ek 2’nci Maddesi Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili İpotekler İle Bu Konutların Tapuya Tescilinde Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
 • 27 Eylül 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır.
 • 20 Eylül 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavı Yapılacaktır.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne İlişkin Sirküler Yayınlandı.
 • Bimer

  HIZLI MENÜ